важливий


важливий
(який має особливе значення, заслуговує особливої уваги), великий, величезний, визначний, поважний, вагомий, ваговитий, значущий, незвичайний, серйозний; вирішальний, цінний, неоціненний, ґрандіозний, історичний, епохальний (який має велике значення для цілої епохи, тривалого часу); значний, помітний, неабиякий (досить важливий)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • важливий — а, е. 1) Який має велике, особливе значення. || у знач. ім. важли/ве, вого, с. 2) заст. Тяжкий, значний силою прояву …   Український тлумачний словник

  • важливий — [важли/вией] м. (на) вому / в ім, мн. в і …   Орфоепічний словник української мови

  • важливий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • архіважливий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • принципово важливий — прикметник з прислівником …   Орфографічний словник української мови

  • знаменний — I знам енний а, е. Надзвичайний, дуже важливий у якому небудь аспекті; видатний, визначний. || Який вирізняється з поміж інших якими небудь надзвичайними рисами, якостями, особливостями. II зн аменний а, е. 1) Стос. до знамен. •• Зна/менний спів… …   Український тлумачний словник

  • капітальний — а, е. 1) Дуже важливий, основний, головний. || Міцний; великий (про будову). Капітальні витрати. •• Капіта/льна стіна/ стіна, що є головною опорою для покрівлі. Капіта/льний ремо/нт ґрунтовний, повний ремонт. Капіта/льні ви/трати грошові видатки …   Український тлумачний словник

  • знаменний — 1) (про день, подію, явище тощо надзвичайний, дуже важливий), визначний, історичний Пор. важливий, урочистий 1) 2) див. голосний 2) …   Словник синонімів української мови

  • досвід — важливий, історично наскрізний елемент пізнавальної і практичної діяльності; одна з форм фіксації, збереження й передавання знання в процесі комунікації. Виділяється кілька значень Д., що мають однаково важливий з філософського погляду сенс. По… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Свобода панорамы — Свобода панорамы (нем. Panoramafreiheit)  это возможность фотографировать и свободно распространять изображения защищённых авторскими правами объектов (зданий, скульптур и т. д.), находящихся в общественных местах. В… …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.